Účel spolku

Základním účelem spolku je:

Sdružovat příznivce vody a otužování

Dalšími účely spolku jsou:

a) Propagovat otužování jako zdraví prospěšný sport
b) Pomáhat začínajícím otužilcům
c) Rozvíjet a vzdělávat stávající otužilce
d) Pořádat a účastnit se otužileckých srazů a závodů
e) Pořádat a účastnit se dalších sportovních srazů a závodů
f) Propagovat město Teplice v národní a mezinárodní komunitě otužilců